ARTFORMA ANETA BARTOSIUK-SZARLEJ
Księżyno, ul. Szkolna 12
16 – 001 Kleosin
tel.: 507 751 144
e-mail: kontakt@artforma.com.pl

Balustrady i ogrodzenia:
Piotr Szarlej
tel. 796 444 594

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obsługi powyższego formularza zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Close Menu